takeoff inspiration

Takeoff för ditt Team eller dig själv:

Team

 • Takeoff Crew – Grupputveckling halvdag
  Här får ert Team en grundläggande förståelse för hur man kan arbeta i komplexa miljöer och ändå ha en bra kommunikation. Teamet delas upp i besättningar som utmanas i att samarbeta i en flygsimulator med sina nyvunna kunskaper och tekniker. Vi använder även spännande VR teknik som komplement till grupparbeten.

 • Takeoff Cockpit – Grupputveckling heldag (styrning och ledning)
  Vi arbetar med samma koncept som i Crew, men fördjupar oss i ledarskapets utmaningar och att leda i komplexa situationer. Vi använder gärna någon av era aktuella utmaningar som underlag för dagen.

 • Takeoff Company
  Här anpassar vi formerna beroende på era behov och önskemål. Vill ni kanske kombinera delar från de andra kurserna eller förstärka fokus mot ett enskilt område? Vi genomför en analys av er organisation tillsammans och arbetar fram ett anpassat koncept.

Coaching

Takeoff Coaching
Takeoff Coaching bygger på Takeoffs fyra moduler. Antingen genomför du Takeoff Coaching med 6 möten ( 1-5 & 10) eller Takeoff LedarskapsCoaching med alla 10 möten. 

Möte 1
Vi startar din coachingresa med att hitta vilka destinationer du vill resa till (dvs dina mål). 
Det här mötet inkluderar din Takeoff i en Boeing 737 flygsimulator.

Möte 2-5
Här arbetar vi med de fyra modulerna i kronologisk ordning och utgår från det personliga ledarskapet – dvs hur kan jag förbättra min egen kommunikation med mig själv och omgivningen eller vem är jag i teamet och hur kan jag tillföra värde för mig själv och min omgivning.

Möte 6-9 (LedarskapsCoaching)
Nu repeterar vi de fyra modulerna i kronologisk ordning men med en annan angreppsvinkel – dvs hur kan jag som ledare coacha andra till bättre kommunikation eller hur skapar jag som ledare ett team med stor psykologisk trygghet och därmed framgångsrik verksamhet!

Möte 10
Vi avslutar vår resa med en Debriefing för att se att vi nått vår destination.
Det här mötet inkluderar din landning på destination i en Boeing 737 flygsimulator.

Coaching
Om du hellre vill ha coaching utan att följa Takeoff, så genomför vi naturligtvis det också. Hör av dig så hittar vi en lösning tillsammans.

Ledarskap

 • Takeoff Personlig utveckling – 1 dag
 • Kommunikation och det egna valet – hur förhåller vi oss till oss själva och omgivningen. Med mycket energi och spännande övningar lyfter vi mot våra personliga målsättningar. Här utmanas vi också i komplexa miljöer såsom Flygsimulator och VR.

 • Takeoff Personligt ledarskap – 2 + 1 dagar
 • Kommunikation, Energi & Produktivitet, Det egna valet och samarbeta som grupp. Du skapar din egen form för ditt personliga ledarskap. Dina kunskaper i respektive modul förstärks och utvecklas med hjälp av både människa och maskin. Dina nyvunna kunskaper får även här förstärkning och förhöjd förståelse genom verktygen flygsimulator och VR.

 • Takeoff Ledarskap – 2 + 1 dagar
 • När ditt personliga ledarskap fungerar, behöver du sällan ändra något för att fungera riktigt bra som chef. Men för att känna sig tryggare, är det alltid bra att förstärka sina egenskaper och kunskaper. Fokus är att arbeta inom de fyra modulerna från kursen Personligt Ledarskap, men med förstärkning i att kunna förmedla sina kunskaper till sina medarbetare. Coachande ledarskap, använda frågan, säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar de behöver för att göra sina jobb, att kunna ge energi till medarbetarna och ledarens hantering av komplexa utmaningar – när det fungerar, flyger du högt!

Självklart erbjuder vi även skräddarsydda utbildningspaket utformade efter er specifika situation!