KURSUTBUD

När kommunikationen brister i affärsvärlden, riskerar vi förlora tid, pengar eller relationer.
När kommunikationen brister i flygvärlden, riskerar vi förlora väsentligt mer än så.

 

I flygvärlden kan bristande kommunikation och attityder få allvarliga konsekvenser. Man har därför under många decennier forskat fram och utvecklat tekniker, procedurer och förhållningssätt för väl fungerande och säkra verksamheter. Att implementera det förhållningssättet i dig själv eller i er organisation kan få en mycket stark effekt.

Konceptet fokuserar på personlig-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling baserat på klassiska framgångsmodeller. Vi kombinerar detta med flygvärldens spännande arbetssätt och som verktyg för att ytterligare förstärka lärandet och förståelsen, använder vi en flygsimulator. Det är en fullskalig Boeing 737-800 cockpit med fantastiskt heltäckande visuellt system.

Vad vi erbjuder:

Kurser för gruppen

 • Takeoff Crew – Grupputveckling halvdag
  Här får ert Team en grundläggande förståelse för hur man kan arbeta i komplexa miljöer och ändå ha en bra kommunikation. Teamet delas upp i besättningar som utmanas i att samarbeta i en flygsimulator med sina nyvunna kunskaper och tekniker. Vi använder även spännande VR teknik som komplement till grupparbeten.

 • Takeoff Cockpit – Grupputveckling heldag (styrning och ledning)
  Vi arbetar med samma koncept som i Crew, men fördjupar oss i ledarskapets utmaningar och att leda i komplexa situationer. Vi använder gärna någon av era aktuella utmaningar som underlag för dagen.

 • Takeoff Company
  Här anpassar vi formerna beroende på era behov och önskemål. Vill ni kanske kombinera delar från de andra kurserna eller förstärka fokus mot ett enskilt område? Vi genomför en analys av er organisation tillsammans och arbetar fram ett anpassat koncept.

Kurser för individen

 • Takeoff Personlig utveckling – 1 dag
 • Kommunikation och det egna valet – hur förhåller vi oss till oss själva och omgivningen. Med mycket energi och spännande övningar lyfter vi mot våra personliga målsättningar. Här utmanas vi också i komplexa miljöer såsom Flygsimulator och VR.

 • Takeoff Personligt ledarskap – 2 + 1 dagar
 • Kommunikation, Energi & Produktivitet, Det egna valet och samarbeta som grupp. Du skapar din egen form för ditt personliga ledarskap. Dina kunskaper i respektive modul förstärks och utvecklas med hjälp av både människa och maskin. Dina nyvunna kunskaper får även här förstärkning och förhöjd förståelse genom verktygen flygsimulator och VR.

 • Takeoff Ledarskap – 2 + 1 dagar
 • När ditt personliga ledarskap fungerar, behöver du sällan ändra något för att fungera riktigt bra som chef. Men för att känna sig tryggare, är det alltid bra att förstärka sina egenskaper och kunskaper. Fokus är att arbeta inom de fyra modulerna från kursen Personligt Ledarskap, men med förstärkning i att kunna förmedla sina kunskaper till sina medarbetare. Coachande ledarskap, använda frågan, säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar de behöver för att göra sina jobb, att kunna ge energi till medarbetarna och ledarens hantering av komplexa utmaningar – när det fungerar, flyger du högt!

Självklart erbjuder vi även skräddarsydda utbildningspaket utformade efter er specifika situation! 

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan tillsammans med ett kort meddelande så kontaktar vi dig inom kort.