Om oss

Teamet

Lotta Carbonnier

Lottas drivkrafter har alltid varit människan, ordning och reda, utveckling och omhändertagande.  Lotta har en aldrig sinande energi för att starta, driva och slutföra projekt.

Hon har arbetat med verksamhetsutveckling genom bland annat Praktikertjänsts 3-åriga program Addera.  Lotta har även en bakgrund som undersköterska inom akutkirurgi och profylaxtandsköterska. Tillsammans med ledarskapsträning och tjänstgöring inom försvarsmakten bidrar hon både till den enskilde och gruppens utveckling med stort engagemang.

Lotta arbetar idag som VD och Coach.

Paul Carbonnier

Pauls drivkraft är att hjälpa människor och organisationer att må bra, växa och ha kul.  Paul är aktivt kommersiell pilot. Bakgrund som reservofficer och mer än 25 år som pilot från ursprungligen Försvarsmakten, därefter Helikopterservice, SAS, Sjöräddnings- och Ambulanshelikopter.  Instruktör på både helikopter och flygplan. Sedan 2006 simulatorinstruktör på Boeing 737 för SAS Flight Academy – idag CAE.

Ledarskap och personlig utveckling ligger nära hjärtat.  De 15 årens erfarenhet av ledande befattningar från Baschef, Chefspilot till VD och Förbundsdirektör, för med sig en stor respekt och ödmjukhet inför de utmaningar en chef i både mellan och högre befattning behöver förhålla sig till.  En viktig tid var också 6 år i Försvarsmakten med reservofficersutbildning, flygutbildning, UGL och konflikthanteringsutbildning.  Coachprogrammet ”Vägen Upp” samt Coveys institutes ”7 habits” har även varit stora inspirationskällor.  Paul har också utbildat blivande befälhavare samt flygbolagsanställda i Company Resource Management (CRM – human factors).

Jonas Gustafsson Freudenberg

Jonas är en multikulturell och flerspråkig facilitator som känner varmt för allehanda fortskaffningsmedel.  Innan han blev  kommersiell pilot tog han kustskepparexamen klass 8 och certifikat som fordonstekniker.  Bland Jonas tidigare sysselsättningar kan nämnas familjeföretagande, rekrytering, butiksansvar, och fordonslackerare.  Hans lugna målmedvetenhet och problemlösningsförmåga har då kommit väl till pass.

Därutöver har pilotutbildningen ytterligare vidgat Jonas kommunikations- och teambuildningsförmåga.

På fritiden åker Jonas gärna motorcykel men helst av allt åker han en båttur i skärgården med familjen.

Roberto Vidal Cabrera Fajardo

Robertos bakgrund kommer från bland annat säkerhetsgrenen samt svenska flottan där uppgifterna var helikopterräddning, brandman och quick response team ombord på ett av flottans fartyg. Med erfarenhet inom ledning och teamwork så gillar han att arbeta i grupp för att nå ett gemensamt ändamål. Han har gått många olika utbildningar så som ledarskap, räddning, överlevnad.

Som utbildad pilot är han van vid dynamiska situationer och gillar att ha mycket på gång.  Han gillar när hela gruppen trivs och han kan konsten att på ett naturligt sätt få andra att prestera på optimal nivå.

Roberto är trespråkig och tar sig gärna fram på svenska, spanska eller engelska.

Andras Merö

 I vårt team ingår även Andras Merö (www.merotest.se) som är legitimerad flyg-/rekryteringspsykolog.
Andras är en fantastisk teammedlem och står för oersättlig kunskap och erfarenhet inom rekrytering och personlighetsbedömning.