Takeoff

Takeoff mot destination Framtid

När kommunikationen brister i affärsvärlden, riskerar vi förlora tid, pengar eller relationer.
När kommunikationen brister i flygvärlden, riskerar vi förlora väsentligt mer än så.

I flygvärlden kan bristande kommunikation och attityder få allvarliga konsekvenser. Man har därför under många decennier forskat fram och utvecklat tekniker, procedurer och förhållningssätt för väl fungerande och säkra verksamheter. Att implementera det förhållningssättet i dig själv eller i er organisation kan få en mycket stark effekt. Takeoff är byggt för att ta hand om just det!

Med avstamp inom flygbranschens noggranna planering och förberedelser, erbjuder Takeoff allt från Teambuilding som tränar er i tydlig kommunikation och hjälper er hitta just er gruppdynamik, till Takeoff LedarskapsCoaching på högsta nivå.
En riktigt bra resa börjar med en snygg Takeoff. Men för att genomföra resan och nå destinationen på ett säkert och effektivt sätt är en klar förutsättning att varje person i besättningen eller teamet, förstår värdet i att följa dokumenterade processer och kommunicera med tydlighet och följaktligen agerar därefter.
Att varje person inser sitt värde i organisationen och sin möjlighet att växa.
Det är så vi på Carbon Coaching hjälper er att starta och genomföra de där härliga resorna mot dina önskedestinationer.
Are You ready for Takeoff?

Takeoff bygger på fyra moduler:

Kommunikation

Har du någonsin lämnat ett möte med känslan att det nog bara är du som inte riktigt förstått vad vi skulle göra? En pilot har inte riktigt den lyxen – man måste helt enkelt alltid säkerställa att vi förstått varandra i alla lägen. De modeller vi arbetar med här skapar en öppen och prestigelös kommunikation. I den här modulen arbetar vi med många spännande verktyg för att hitta det kommunikationssätt som passar dig och ditt team bäst. Detta kombineras med klassiska ledarskapsmodeller som öppnar för nytänkande koncept för ledarskaps- och företagsutveckling. 

Energi & Produktivitet

I flygvärlden är det en självklarhet att göra rätt saker vid rätt tidpunkt genom att följa det vi beslutat. Det är då teamet fungerar bäst och vi når vår destination säkert och på rätt tid! Funderar du på hur du ska få ihop dagarna? Upplever du ibland att dagarna går utan att du får något gjort? Den andra aspekten i Project Takeoff bygger på hur vi kan förbättra vår energi och produktivitet utan att göra avkall på att må riktigt bra. Vi arbetar med olika förhållningssätt till dagliga utmaningar och hur fördelningen av energi ser ut för dig och inom företaget. Symboliskt genomför vi många små och stora resor i våra liv, varför inte genomföra alla de resorna på ett säkert, effektivt och glädjefullt sätt. 

Det egna valet

Vi är alla piloter när det kommer till våra egna liv. Hur vi mår och vilka val vi gör är i grund och botten något vi själva påverkar. Här arbetar vi med våra känslor kopplade till vårt agerande. Vi inspireras av en spännande blandning från flygvärldens praktiska relation till det egna valet, tillsammans med grekiska filosofers tankar och Viktor Frankls syn på lycka! Här finns utrymme för många nya tankar!

Bygga teamet

Forskning kring gruppdynamik visar på att den viktigaste faktorn för att kunna bli ett framgångsrikt Team, är att man skapar en kultur med stor psykologisk trygghet.  Det betyder att vi är öppna för varandras förslag, vågar fråga och inbjuder alla i dialogen. I den fjärde modulen arbetar vi med vikten av din egen roll som del av teamet och inte minst ledarskapet som gör det möjligt att bygga framgångsrika team.

De fyra modulerna skapar grunden för vårt utbildningspaket. Självklart erbjuder vi även skräddarsydda utbildningspaket utformade efter er specifika situation! 

Personlig utveckling

Att utvecklas som grupp innebär att samtliga i gruppen även utvecklas på ett personligt plan. Vi arbetar med personlig utveckling genom att fokusera på ditt förhållningssätt till omgivningen, till dig själv och dina utmaningar. 

Under kursen hjälper vi dig hitta hur du ska coacha dig själv och på så sätt känna och sprida glädje. Kursen bygger på de fyra modulerna med just dina utmaningar som utgångspunkt.

Ledarskapet

Vad utgör en bra ledare? Vår kurs i ledarskap är en fortsättning på Personlig utveckling. Här ligger fokus på hur du som ledare kan coacha, motivera och stimulera din omgivning och dina medarbetare för att förbättra gruppens prestation och skapa glädje på arbetsplatsen. 

Hur kan du genom coachande ledarskap hjälpa andra att förhålla sig framgångsrikt till  utmaningar och sig själva. Vi hjälper dig uppnå goda resultat genom ledarskap utan direktiv och order. 

Simulatorflygning

Nästintill alla teambuilding kurser använder sig av övningar i någon mån. Anledningen är enkel, för att samarbeta i grupp behöver man även öva som grupp! Vi tog den insikten ett steg längre.  Vi tror starkt på vårt koncept, att som grupp genomföra enkla övningar i en ny och okänd miljö i form av en fullskalig flygsimulator! En given succé för teambuilding och utveckling av en stark grupp och gruppdynamik!

Har du aldrig flugit? Ingen fara! Med hjälp av våra pilotinstruktörer lär vi dig grunderna! Tillsammans flyger vi en Boeing 737-800 med en fullskalig cockpit; och en fantastisk visuell upplevelse. Förbered er på en spännande Takeoff!