Project Takeoff

Destination - Organisationens Framtid

Project Takeoff ditt företags väg in i framtiden.

Inom alla organisationer och företag är kommunikation inom arbetsgruppen en avgörande faktor för dess framgång. Vad du än arbetar med kan vårt koncept Project Takeoff hjälpa er med såväl grupputveckling som personlig utveckling. 

Med avstamp inom flygbranschens noggranna planering och förberedelser, erbjuder detta spännande utvecklingsverktyg en aktivitet för teambuilding som tränar er i tydlig kommunikation, ledarskap och hjälper er hitta just er gruppdynamik. En klar förutsättning för att nå målet är att varje person i besättningen eller gruppen, förstår värdet i att följa dokumenterade processer och kommunicera med tydlighet och följaktligen agerar därefter. Det menar vi är nyckeln till en stark gruppdynamik! Att varje person inser sitt värde i organisationen och dennes möjlighet att växa. Det är så vi på Carbon Coaching tillsammans med er skapar en långsiktig verksamhetsutveckling.

Project Takeoff bygger på fyra moduler:

Kommunikation

För piloter och flygledningar är detta en vital faktor.  Genom att skapa tydliga, rigorösa och framförallt standardiserade modeller för kommunikation, kan de säkerställa att missuppfattningarna minimeras och att flygningarna går bra. Er organisation kanske inte behöver följa ICAO bokstaveringsalfabet men i den här modulen får ni många spännande verktyg för att hitta det kommunikationssätt som passar er bäst. I Project Takeoff speglar vi flygindustrins förhållningssätt till gruppkommunikation för att utveckla just er organisations vitala kommunikation. Detta kombineras med klassiska ledarskapsmodeller som möjliggör ett spännande och nytänkande koncept för ledarskapsutveckling och företagsutveckling. 

Energi & Produktivitet

Lägger ni mer energi på att analysera vad som gick fel än att tänka ut en lösning på hur ni ska arbeta bättre i framtiden? Upplever ni att dagarna går utan att ni får något gjort? Den andra aspekten i Project Takeoff bygger på hur ni kan öka er produktivitet. Vi arbetar här med olika förhållningssätt till de dagliga utmaningar som ni kan stöta på och hur er fördelning av energi ser ut inom ert företags struktur. Fokus ligger på hur ni som individer och som grupp kan arbeta med er själva för att prestera bättre och framförallt må bättre. En välmående medarbetare är en effektiv medarbetare.

Det egna valet

Vi är alla piloter när det kommer till våra egna liv. Hur vi mår och vilka val vi gör är i grund och botten något vi själva påverkar. Här arbetar vi med våra känslor kopplade till vårt agerande. Vi inspireras av en spännande blandning från flygvärldens praktiska relation till det egna valet, tillsammans med grekiska filosofers tankar och Viktor Frankls syn på lycka! Här finns utrymme för många nya tankar!

Samarbeta som grupp

Forskning kring gruppdynamik visar på att den viktigaste faktorn för att kunna bli ett framgångsrikt Team, är att man skapar en kultur med stor psykologisk trygghet.  Det betyder att vi är öppna för varandras förslag, vågar fråga och inbjuder alla i dialogen.  I en väl fungerande besättning, eller grupp, förstår alla vikten av detta vilket är grunden för ett bra samarbete på arbetsplatsen. I den fjärde modulen arbetar vi med att förbättra er gruppdynamik och utveckla ert samarbete genom att fokusera på nya förhållningssätt inom gruppen och dess kommunikativa kunskaper för att skapa effektiva team.

De fyra modulerna skapar grunden för vårt utbildningspaket. Självklart erbjuder vi även skräddarsydda utbildningspaket utformade efter er specifika situation! 

Personlig utveckling

Att utvecklas som grupp innebär att samtliga i gruppen även utvecklas på ett personligt plan. Vi arbetar med personlig utveckling genom att fokusera på ditt förhållningssätt till omgivningen, till dig själv och dina utmaningar. 

Under kursen hjälper vi dig hitta hur du ska coacha dig själv och på så sätt känna och sprida glädje. Kursen bygger på de fyra modulerna med just dina utmaningar som utgångspunkt.

Ledarskapet

Vad utgör en bra ledare? Vår kurs i ledarskap är en fortsättning på Personlig utveckling. Här ligger fokus på hur du som ledare kan coacha, motivera och stimulera din omgivning och dina medarbetare för att förbättra gruppens prestation och skapa glädje på arbetsplatsen. 

Hur kan du genom coachande ledarskap hjälpa andra att förhålla sig framgångsrikt till  utmaningar och sig själva. Vi hjälper dig uppnå goda resultat genom ledarskap utan direktiv och order. 

Simulatorflygning

Nästintill alla teambuilding kurser använder sig av övningar i någon mån. Anledningen är enkel, för att samarbeta i grupp behöver man även öva som grupp! Vi tog den insikten ett steg längre.  Vi tror starkt på vårt koncept, att som grupp genomföra enkla övningar i en ny och okänd miljö i form av en fullskalig flygsimulator! En given succé för teambuilding och utveckling av en stark grupp och gruppdynamik!

Har du aldrig flugit? Ingen fara! Med hjälp av våra pilotinstruktörer lär vi dig grunderna! Tillsammans flyger vi en Boeing 737-800 med en fullskalig cockpit; och en fantastisk visuell upplevelse. Förbered er på en spännande Takeoff!

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan tillsammans med ett kort meddelande så kontaktar vi dig inom kort.