Project Takeoff
För dig som vill ha en färdplan för att nå högre höjder

Project Takeoff

Konceptet Project Takeoff riktar sig mot er som vill ha en ny färdplan för er själva eller företaget även om ni aldrig tidigare flugit!

Personlig utveckling, ledarskap, grupp- och verksamhetsutveckling med utgångspunkt i det viktigaste kapitalet, människorna i er organisation.  Vi tar avstamp i klassiska ledarskapsmodeller och coaching, kombinerat med flygvärldens kommunikativt strukturerade arbetssätt, förstärkt med ett kraftfullt verktyg i form av en professionell fullskalig Boeing 737 flygsimulator.  

Rekrytering

Rekrytering på hög nivå!

Vi hjälper er med en väl beprövat rekryteringsmodell byggd på många års erfarenhet av att rekrytera piloter, besättningsmedlemmar och chefer inom flygindustrin.  Den modellen kan med stor fördel även användas för personal utan anknytning till flygvärlden.

Project Takeoff

Hela organsiationen går gemensamt igenom en utbildning och utveckling för en resa mot en ännu bättre organisation - gör dig redo för "Takeoff"

Personlig coaching

Coachingen bygger på samma moduler som Project Takeoff, men var vi endast fokuserar på dina utmaningar.

Gedigen erfarenhet

Vår erfarenhet grundar sig på mer än 25 års erfarenhet inom flygindustrin både som pilot, ledare och instruktör inom flera olika verksamheter.

Fidelix-logo-rgb-horizontal

“Utbilningen och coachningen har hjälpt oss att kommunicera bättre och är en stark bidragande orsak till vår fortsatta utveckling.”

Tomas Frändén – VD / Fidelix Sverige AB