Hur bygger vi det starkaste och tryggaste teamet?

Project Takeoff

Vill ni prova något nytt och spännande?

Konceptet Project Takeoff är byggt för er som vill utvecklas – oberoende av vad ni arbetar med idag!

Vi tar avstamp i klassiska ledarskaps och gruppmodeller med hjälp av teamcoaching och bygger på med flygvärldens kommunikativt strukturerade arbetssätt. För att förstärka förståelsen och kunskapen använder vi även ett spännande verktyg i form av en professionell fullskalig Boeing 737 flygsimulator.

När kommunikationsbarriärerna är nere och tryggheten i ert team är hög kommer er Takeoff vara riktigt stark!

Takeoff Coaching

Coaching på hög nivå!

Coaching för en personlig Takeoff. Här arbetar vi med Project Takeoff fyra moduler i kronologisk ordning och utgår de första mötena från det personliga ledarskapet – dvs hur kan jag förbättra kommunikationen med mig själv och omgivningen, eller vem är jag i teamet och hur kan jag tillföra värde för mig själv och omgivningen.

När det personliga ledarskapet förstärkts, lyfter vi mot chefs- och ledarskapet. De fyra modulerna repeteras men med en ny angreppsvinkel – dvs hur kan jag som ledare coacha andra till bättre kommunikation eller hur skapar jag som ledare ett team med stor psykologisk trygghet och därmed framgångsrik verksamhet!

Project Takeoff

Hela organsiationen går gemensamt igenom en utbildning och utveckling för en resa mot en ännu bättre organisation - gör dig redo för "Takeoff"

Personlig coaching

Coachingen bygger på samma moduler som Project Takeoff, men vi fokuserar endast på dina utmaningar.

Gedigen erfarenhet

Vår modell grundar sig på mångårig erfarenhet inom flygvärldens olika professioner samt rekrytering inom olika verksamheter.

Kunder

Fidelix-logo-rgb-horizontal
Logga Big Travel

”Utbildningen och coachningen har hjälpt oss att kommunicera bättre och är en starkt bidragande orsak till vår fortsatta utveckling.”

Tomas Frändén – VD / Fidelix Sverige AB